Metryczka

Hansa-Flex Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 560
60-451 Poznań
T: +48 61 652 7337
F: +48 61 652 7338
e-mail: poz@hansa-flex.com,

NIP 777-10-00-013, Regon 630226073.
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000116935, Kapitał zakładowy 500.000,00 PLN